Nasze muzeum

Podróż w czasie.

   Chyba najtrudniej wyobrazić sobie coś czego nie doświadczyliśmy i nie przeżyliśmy, bo któż z nas pamięta czasy sprzed tysięcy czy milionów lat? Zapewne trudno byłoby nam tak daleko sięgnąć pamięcią. Ale to nie problem! Istnieje możliwość przeżycia tego w miejscu wyjątkowym i niepowtarzalnym – w Muzeum Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku, gdzie można dotknąć prehistorii, a w szczególności prehistorii Podkarpacia.
   Możemy przenieść się na chwilę do plejstocenu i zobaczyć kości ssaków sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat, znalezione w Dolinie Sanu i Dolinie Wisłoka – kości mamutów, nosorożców włochatych, jeleni olbrzymich, reniferów, bizonów i wielu innych gatunków. Ale to nie koniec, podróż w czasie trwa i pozwoli nam dotrzeć do epoki sprzed kilkudziesięciu milionów lat, aby nacieszyć oczy niezwykłymi skamieniałościami z oligocenu, wśród których podziwiać można między innymi ryby, kraby, rośliny.

Muzeum.

   To właśnie w Dubiecku jest miejsce, gdzie taka podróż w czasie staje się możliwa:
Pasjonat – Robert Szybiak stworzył tu Muzeum Skamieniałości i Minerałów z własnej kolekcji, zbieranej i gromadzonej przez ponad 40 lat.
   Oficjalne otwarcie muzeum odbyło się w dniu 29 grudnia 2007 roku. Mieści się ono w prywatnym domu Roberta Szybiaka. Zajmuje trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 80 m2, w których zgromadzono kilka tysięcy eksponatów.

Kolekcja.

   Znaczna część zbiorów skupia się na unikalnych skamieniałościach pochodzących z fliszu karpackiego, obejmujących różnorodne formy życia, takie jak skamieniałe ryby, kraby oraz rośliny. Odkrycia te rzucają światło na przeszłość i otwierają okno na dawne ekosystemy tego obszaru. Wśród eksponatów zgromadzonych w muzeum szczególnie wyróżnia się kolekcja kości ssaków plejstoceńskich, której niezwykłą część stanowią pozostałości takich imponujących zwierząt jak mamuty, nosorożce włochate czy renifery. To świadectwo obecności tych prehistorycznych zwierząt na naszych ziemiach.

   Wyjątkowym okazem jest również skamieniałość jednego z najstarszych ptaków na świecie należącego do rzędu wróblowych – jamna szybiaki. Odkrycie tego nowego gatunku ptaka, datowanego na epokę oligocenu, stanowi istotny punkt w badaniach paleontologicznych i dostarcza wiedzy na temat odległej przeszłości zwierząt latających.

   Jednakże bogactwo kolekcji nie kończy się na skamieniałych szczątkach zwierząt lądowych. Warto zwrócić uwagę na inne fascynujące okazy z regionu Podkarpacia, takie jak skamieniałe drewno, małże, ślimaki czy koralowce. Kolekcja minerałów stanowi dodatkową atrakcję, prezentując różnorodne skarby natury, w tym agaty, ametysty, rudy żelaza, gipsy, kryształy górskie i wiele innych.
Ponadto, w muzealnych wnętrzach znaleźć można skamieniałości reprezentujące rośliny oraz liczne grupy zwierząt, pochodzące z różnych okresów i regionów, Wśród nich znajdują się fascynujące okazy takie jak amonity, trylobity, jeżowce i belemnity, które rzucają światło na zróżnicowaną historię życia na Ziemi.
   Podsumowując, muzeum pozwala na zapoznanie się z szerokim spektrum skamieniałości, które pomagają nam zgłębiać tajemnice dawnych ekosystemów i życia na naszej planecie. Zbiory te stanowią cenne źródło wiedzy i zachęcają do fascynującej podróży w czasie, pozwalając nam zbliżyć się do odległych epok i zrozumieć bogactwo ewolucji życia na Ziemi.